Vad är utmärkande för belysning i logistiklokaler ?

Lokaler och hallar för logistik är många gånger höga. Det ställer krav på att armaturerna ska kunna pressa ner ljuset hela vägen ner till golvet. Samtidigt ska det inte blända personalen. Vare sig de som handplockar eller de som kör truck.

Förutom tillräcklig ljusstyrka och låg bländning ska även jämnheten tas i beaktande.
En jämn och bra belysning ger en bra och trygg arbetsmiljö samt minskar risken för felplock.
Därför är det viktigt att använda armaturer med en effektiv och bra ljusdistribution. Detta ger inte bara en hög ljuskomfort, utan även en mer effektiv installation där man kan minska antalet armaturer.

Genom att analysera trafikflödet kan man effektivisera belysningen ännu mer med hjälp av sensorer. Med en väl genomtänkt indelning av vilka armaturer som ska styras, kan man uppnå väldigt stora besparingar jämfört med gamla lysrörsarmaturer.
Vid val av sensorer och indelning bör man också tänka på att välja en lösning som kan förändras lätt beroende på hur verksamheten utvecklas.

På grund av den höga installationshöjden som det många gånger är, ställer också krav på att driftsäkerhet och minimalt underhåll. Även om armaturer behöver bytas kan det vara en god idé att använda sig av snabbkopplande system som underlättar utbyten och uppgraderingar. Man minskar då stilleståndstiden och kan även använda egen underhållspersonal för att byta armatur.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.