Olika armaturtyper

Rund eller avlång armatur ? Vi förklarar skillnaden på de olika typerna och vilken du ska välja vid vilken typ av installation.

Vilken typ av armatur ska jag välja ?

Det finns olika typer av armaturer för industrier och lager. Runda armaturer (highbays) eller linjära, långsmala. Vilken typ som är lämpligast beror både på ytan de ska belysa och vilken installationshöjd de ska sitta på.

Rund armatur (highbay)

En rund armatur ofta benämnd highbay har en symmetrisk ljusspridning. Det vill säga den sprider ljuset lika mycket åt alla håll. Ljuset sprids som en kon eller tratt med den smala delen uppe vid lampans ljusöppning. Det betyder att ju högre upp den installeras, desto större yta belyser den på golvnivå. Hur stor den ytan är beror på ljusspridningen. Normalt brukar man välja mindre spridningsvinkel ju högre placerad armaturen är. En smalare spridning gör att man kan pressa ner ljuset mer än med en bred ljusspridning. Vd väldigt höga installationer, exempelvis runt 40-50 meter används ofta 30-40 graders spridning. Den. höga höjden gör att den upplysta ytan fortfarande är stor.
På höjder mellan 4 och 12 meter är det väldigt vanligt att man ersätter flera lysrörsarmaturer med avsevärt färre runda highbayarmaturer.

Linjär armatur (linear highbay, lowbay eller limpa)

Linjära, avlånga, armaturer finns i många olika former.

En klassisk modell är det som ofta kallas ”limpa”. Den håller hög IP-klass (oftast IP65) och ser i princip ut på samma sätt om den är bestyckad med lysrör eller med LED-dioder och har gjort så i många år.
Det är en armatur som har en allmän spridning av ljuset utan att rikta det åt något särskilt håll. Limpan lämpar sig för lägre installationshöjder, upp till 4-5 meter.

Öppen industriarmatur, lowbay.

Traditionellt sett är detta en enkel armaturtyp där ljuset inte heller sprids i någon särskild rikting mer än nedåt. Ofta producerad av bockad galvad plåt eller liknande.

Moderna varianter av den här armaturtypen finns både med och utan optik som sprider ljuset dit man vill ha det. Armaturtypen passar ofta bra även på lite högre höjder.
Moderna versioner med optik som trycker ner ljuset kan utan problem installeras på höjder på 25 meter.
Den här armaturtypen med effektiv ljusdistribution är också lämplig i lagergångar där ljuset sprids i gången och på hyllornas framkant. Man har alltså inte en massa onödigt ljus ovanpå hyllor där det inte behövs. Det gör att man får en hög effektivitet på ljusspridningen och kan minska antalet armaturer i förhållande till äldre lysrörsarmaturer.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.