Belysning för lager

Bra och rätt ljus är viktigt för att undvika felplock. Men hur mycket ljus krävs, och vilka andra faktorer utöver mängden ljus, ställs det krav på ?

Hur många lux som krävs på ett lager beror på om det är ett automatiserat lager eller det är bemannat plocklager. Däremellan finns det olika krav på beroende på om det är löslastat gods, utskeppning eller ytor där man sköter administrativa uppgifter.

Plocklager med bemannade gångar

Här ställs krav på belysningsstyrkan både på golvet och på hyllans framkant. Minst 150 lux på golvet och 75 lux vid hyllans framkant med en jämnhet på 0,5 respektive 0,4.
Ett bra planerat plocklager har också stora besparingsmöjligheter när det gäller belysning. Om lagret är uppbyggt efter att ”highrunners” ligger samlade kan man minska ljuset på de platser som personalen inte vistas på så ofta. Detta gör man enklast med armaturer med integrerade sensorer. Merkostnaden för dessa vid installation är oftast insparad redan under första året.

I lagergångar som är mer centrala och med mer intensiv trafik ligger dock minimikravet på 300 lux och en jämnhet på 0,6.

Automatiserade lager

Här kan det krävas en viss nivå på ljuset endast i de fall personer vistas där. När den automatiserade delen är inhägnad brukar belysningen tändas då grind eller liknande öppnas för att personal ska gå in. Oftast är kraven ställda på en viss nivå på ljuset på golvet. Detta kan man lösa genom att placera belysningen lågt utan att den kommer i konflikt med robotarna. Väljer man en armatur med en effektiv ljusdistribution kan man göra en effektiv installation där armaturerna inte behöver placeras så tätt.

Lastzoner

Lägsta kravet är 200 lux men det rekommenderas 300 lux. Generellt sett har man betydligt lägre krav på bländningen på lager än på exempelvis kontor. Ett bländtal på max 25 gör att man ofta kan använda en highbay av bättre kvalitet.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.