Nu försvinner lysrören

Om du ännu inte har sett över din belysning i industri och lager är det hög tid nu. Eftersom lysrören började fasas ut under hösten 2023 är det många industrier och lagerlokaler som behöver uppgradera sin belysning.

EU förbjöd import och tillverkning av lysrör från 24 augusti 2023. Det innebär att du givetvis får använda de ljuskällor du redan har, men det blir inte tillåtet att sätta nya på marknaden.

Hos landets elgrossister krymper lagren på traditionella lysrör allt snabbare och många vanliga modeller är redan slutsålda.

Har du särskilda krav på dina ljuskällor, färgåtergivning och färgtemperatur exempelvis, rekommenderar vi att du tar tag i situationen så fort som möjligt. Just för att säkerställa att du får det du behöver.

En ny belysning ger stora fördelar både för miljön och din ekonomi.

Vi har tagit fram en lathund som visar vilken armatur som fungerar vid byte 1 till 1.

Ska man byta ljuskällor eller armaturer ?

Det finns LED-lysrör som kan användas för att ersätta traditionella lysrör av både T8- och T5-modell.
Dock finns det en del nackdelar med detta jämfört med att byta till nya armaturer.

Nya armaturer har alltid fördelen att det är just nya produkter man sätter in.

Här får man göra en avvägning av den befintliga belysningens status och det eventuella underhållsarbete som krävs.

Läs mer i artikeln om att byta ljuskälla eller armatur.

Varför fasas lysrören ut ?

EU har beslutat att fasa ut belysning med kvicksilver. Användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska ersättas och begränsas. Förutom att de gamla lysrören innehåller kvicksilver, är de inte heller lika energieffektiva som LED-lysrör och andra LED-alternativ.

Egentligen har lysrören fått vara kvar genom ett undantag. Utgångspunkten har alltså redan från början varit att de ska fasas ut, men fick leva kvar genom ett undantag i ROSH-direktivet. Det ör detta undantag som nu försvinner.

energy-saving-7437499_1920

Hur stor besparing kan man räkna med ?

Besparingspotentialen när man byter belysning i industrier och logistikokaler kan vara mer än 90 %. Befintligt antal armaturer och typ, antalet nya armaturer och eventuell ljusreglering är faktorer som spelar in för besparingens storlek.

Det enklaste bytet är en mot en. En ny armatur ersätter en gammal. Man behåller samma placering, samma antal och samma funktion. Dock med en lägre effekt än befintliga armaturer. Detta brukar normalt ge en besparing på cirka 50 %.

Har man möjlighet att välja belysning som sprider ljuset mer effektivt, kan antalet armaturer minskas. Då blir den installerade effekten också lägre. Detta brukar ge ytterligare 10-20 % besparing.

För att ytterligare optimera belysningsanläggningen kan man installera olika former av ljusreglering. Dagsljusreglering, tidsstyrning och närvarosensor kan medföra mer än ytterligare 20 % besparingar.

Börja med att göra en inventering av din belysning. Använd vår checklista för tips om vad du ska tänka på.

Hur snabbt betalar sig utbytet ?

Återbetalningstiden för ny industribelysning varierar beroende på hur mycket energi som sparas, den årliga drifttiden samt hur stor investering man väljer att göra.
Desto längre drifttid, ju kortare blir naturligtvis återbetalningstiden.
I vissa fall väljer man också att höja nivån på ljuset vilket gör att slutresultatet inte är jämförbart rakt av mot utgångsläget.
För att få en rättvisande bild bör man även ta med de underhållskostnader som det skulle innebära att behålla befintlig belysning.

Att tänka på när du ska byta belysning i industri

Övriga lokaler

En industri består inte bara av produktions- och lagerlokaler. Personalmatsalar, kontor och omklädningsrum är andra typer av lokaler inom en industri där det också ställs

Läs mer »

Byta lysrör

En gång i tiden handlade byta lysrör om att byta ett trasigt rör till ett nytt. Möjligtvis fick du även byta glimtändare också. Ville det

Läs mer »

Elstöd för företag

Nu har företag möjlighet att söka elstöd.Detta gör du hos Skatteverket och ansökan öppnade 30 maj. Elstödet gäller företag och organisationer som har eluttag i

Läs mer »

producerad av Ennkabb AB