Olika typer av industribelysning

Beroende på vad man bedriver för verksamhet i lokalen och hur lokalen är utformad, finns det olika typer av armaturer. Låg eller hög installationshöjd är en faktor som påverkar. Kräver verksamheten att det ska vara en skyddad typ av armatur ? Är lokalen utformad som en stor öppen yta eller är det smala gångar ?

Highbay

Highbay armaturer är klassiskt runda. Innan LED-tekniken tog vid så var lamporna försedda med en rejäl kåpa och ganska otympliga. Den moderna highbay armaturen är platt och väger väldigt lite. Med en bra optik behövs numera inte någon kåpa för att ge en god ljuskomfort. Highbayarmaturer finns i kraftfulla modeller på mer än 500W. En armatur som är utmärkt för att belysa stora öppna ytor.

Öppen industriarmatur

På lite lägre installationshöjder, upp till 6 meter, och där det inte finns några krav på högre IP-klassning använder man ofta en öppen industriarmatur, och ibland för Lowbay. IP21 eller IP23 är vanliga kapslingsklasser för dessa. Vissa av dessa modeller är försedda med optik som gör att ljuset placeras mer rätt, som exempelvis i lagergångar.

Kapslade armatuer eller limpor

Kapslad armatur finns för både höga och låga installationshöjder. Oftast håller en modern LED hughbay en kapslingsklass på IP65.
För lägre installationshöjder, runt 4 meter, använder man ofta armaturer med IP65 klass. Den här typen kallas ofta för limpor. De har oftast samma form och utseende som de modeller som förr hade traditionella lysrör. Idag har de flesta en integrerad LED-modul. Fördelen med att använda de traditionella måtten på armaturerna är att de passar bra när man gör utbyten.

Vilken armaturtyp passar bäst för mig ?

Gör du ett utbyte av befintliga armaturer kan du oftast välja en ny armatur av samma typ som sitter där idag. Men det kan också vara mer effektivt att byta ut många äldre armaturer mot färre nya som ger mer ljus. Ett exempel på detta är när du har lysrörsarmaturer på höjder från 6 meter och uppåt. På de installationshöjderna går det oftast åt många lysrör för att kunna uppnå belysningskraven för lager, industri eller vilken verksamhet det är. Det går åt betydligt färre highbay armaturer än lysrörsarmaturer för de här installationerna. Även om det krävs byte av kablar kommer energibesparingen att bli så pass mycket större att kostnaden för kablage.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation av vilken armaturtyp du ska välja och hur mycket energi du sparar.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.