Byta lysrör

En gång i tiden handlade byta lysrör om att byta ett trasigt rör till ett nytt. Möjligtvis fick du även byta glimtändare också. Ville det sig illa så kanske en lysrörshållare hade vittrat sönder.

Sedan kom T5-rören och HF-donen. Lite mindre energiförbrukning skulle detta medföra. HF-donet som är elektroniskt medför i princip inga förluster som en klassisk drossel gör. Här sparar man alltså 20-25 % energiförlust. Dock var HF-donen av skiftande kvalitet i början och många fick byta i förtid.
Fortfarande bytte man lysrör, men ingen glimtändare.

Nu har vi hamnat i en situation där vi inte byter ett trasigt rör mot ett nytt. Nu byter vi teknik. Även om de nya LED-lysrören passar rent fysiskt i de gamla armaturerna så är det inte alltid det fungerar,

T8-rör med magnetisk drossel

Dessa fungerar oftast ganska bra att byta. Men om rören sitter i serie och bara har en drossel för 2 rör (vanligt när det gäller korta rör 60cm) så fungerar det inte alltid med LED-lysrör.
En enkel lösning är då att ta bort drosseln och mata lysrören direkt med 230 V.
Tänk på att det här är ett väsentligt ingrepp i armaturen och kan kräva behörig personal för detta samt även påverkar armaturens CE-märkning.
Kontrollera också att LED-lysröret kan användas med direkt matning av 230 V.

Kontrollera också att alla detaljer i armaturen är okej. Många gånger kan plastdetaljer vittra sönder under åren. Detta gäller främst lysrörshållare, men även andra plastdelar i armaturen.

T8- rör och T5-rör med HF-don

LED-lysrör tillsammans med HF-don kan vara mer komplicerat. Lysröret måste matcha HF-donet i armaturen. Hur bra don och rör fungerar tillsammans kan man utläsa ur de olika kompatibilitetslistior som tillverkarna av LED-lysrör tillhandahåller. I vissa fall fungerar det inte alls, i andra fall fungerar det fullt ut och däremellan kan det variera hur mycket ljus du får.
Till skillnad från T8 LED-lysrör så finns det T5 LED-lysrör som saknar inbyggt don. De använder då armaturens befintliga HF-don. Det betyder att lysröret aldrig kommer att fungera längre än vad armaturens HF-don gör – oavsett angiven livslängd. Väljer du LED.lysrör utan inbyggd elektronik är du alltså beroende av skick och ålder på armaturen du sätter dem i.

En del T5 LED-lysrör kan matas direkt med 230 V. Armaturen måste då också byggas om genom att man kopplar förbi HF-donet. Detta är också ett väsentligt ingrepp i armaturen som kräver behörig personal och påverkar CE-märkningen.

Ska man byta till LED-lysrör eller inte ?

Vad som är bäst i just ditt fall är svårt att svara generellt på. Men det finns några punkter att ta fasta på.

 1. Armaturens skick.

  Är den i dåligt fysiskt skick med trasiga delar och läckande kondensator så bör du byta armatur istället för lysrör. Pröva att ta loss ett lysrör och se om armaturens inre klarar sig. Om inte – byt armatur.
 2. Typ av lysrör och don.

  Förutsättningarna är mer gynnsamma om du har T8 rör med magnetisk drossel. Men kolla så inte kondensatorn läcker.
  Har du HF-don måste du kontrollera så att rör och don fungerar tillsammans, och att du får ut rätt mängd ljus.

 3. Kan du bygga om armaturen om det krävs ?

  Vissa armaturer an vara enkla att bygga om, medan andra har en mer komplicerad konstruktion. Tänk på att inte själv utföra något som kräver behörighet. Gör du ombyggnationen åt någon annan kan det bli du som får ta ansvaret för CE-märkningen. Är det dina armaturer i din lokal så har du ett ansvar som anläggningsägare.
  En bra utförd ombyggnation i friska armaturer kan vara en ba och kostnadseffektiv lösning. Dock blir det en del tid som måste läggas ner för ett bra resultat.

Fördelar med LED-lysrör

En armatur i bra skick och med kompatibla komponenter är absolut värd att sätta in LED-lysrör i.
Det ger dig många fördelar som exempelvis:

Lägre energiförbrukning
Oftast sjunker förbrukningen med 50% eller mer.

Längre livslängd
Ett LED-lysrör har många gånger minst den dubbla livslängden jämfört med traditionella lysrör.

Mindre miljöpåverkan
LED-lysrören innehåller inte skadliga ämnen som exempelvis kvicksilver.

Vilket LED-lysrör ska jag välja ?

Det finns en stor variation av LED-lysrör på marknaden. Både från kända och okända varumärken. Fördelen med ett känt märke är att det oftast finns god dokumentation kring produkten och du kan ta reda på vad du kan förvänta dig. Dock garanterar inte ett känt varumärke per automatik väldigt långa livslängder eller tändningscykler. Hos de stora tillverkarna finns det olika segment och det gäller att läsa den tekniska specifikationen för att ta reda på vad du kan förvänta dig. Har du lokaler med höga drifttider ska du naturligtvis lägga några kronor extra för att få en lång livslängd. I ett teknikutrymme dr du kanske har tänt vid ett tillfälle i veckan i en timme är livslängden mindre avgörande.

Ett okänt märke behöver inte heller betyda det motsatta – att det skulle vara dåligt. Däremot bör du alltid förvissa dig om att du kan få rätt dokumentation och support för de produkter du köpt.

När det gäller mer nischade produkter så kan det vara värt att titta på andra märken än de stora jättarna.
Ett bra exempel på detta är LED-ersättning för den typ av lysrör som har endast ett stift i varje ände (FA6 är namnet på sockeln). En modell som är vanlig i specialarmaturer på fartyg. En produkt med små volymer och smalt användningsområde gör att man inte hittar detta hos stora tillverkare som Philips och Ledvance. Däremot finns det leverantörer i Sverige som erbjuder ett LED-lysrör med FA6-sockel. Mammuth har lyssnat på önskemålen från kunderna och levererar ett rör med aluminiumstomme som är väldigt robust och tåler tuff miljö som på fartyg.

Jämför ljusflödet på rätt sätt

När man jämför ljusflöde på ett traditionellt lysrör och ett LED-lysrör så skiljer sig siffrorna oftast åt en del.
Detta beror på att det traditionella lysröret avger ljus runt hela röret – alltså 360 grader. LED-lysröret ger ett mer riktat ljus.
Det innebär att mycket av ljuset från det traditionella lysröret går inte nedåt, utan åt sidorna och uppåt. Därför har man reflektorer i armaturen som ska skicka ljuset åt rätt håll. Dessa fungerar bra i en ny armatur men, beroende på miljö, kan de bli ganska smutsiga redan efter kort tid.
Ett LED-lysrör som har en ljusspridning på 120 grader behöver inte avge lika många lumen som ett traditionellt lysrör som sprider ljuset 360 grader.

Låt oss titta på ett räkneexempel som jämför LED-lysrör och traditionella lysrör:

Ett nytt LED-lysrör som ger 3120 lumen och sprider ljuset 120 grader, ska vi jämföra med ett traditionellt lysrör som ger 5100 lumen. Men dessa lumen sprids runt hela röret, 360 grader. Det är alltså endast 1700 lumen som sprids åt det håll som LED-lysröret sprider sina drygt 3000 lumen. Resterande träffar reflektorer som ska spegla ljuset nedåt. I bästa fall med fräscha och väl rengjorda reflektorer av bra kvalitet så blir det 50% av ljuset som speglas nedåt – alltså ytterligare 1700 lumen. Totalt skulle alltså du få 3400 lumen ut från armaturen i den bästa av världar med reflektorer i perfekt skick.
Tyvärr ser verkligheten sällan ut så här. Sitter lysrören i en armatur typ ”limpa” som saknar reflektor så r du inte i närheten av det ljusflöde som du får från LED-lysröret.
En generell tumregel säger att du får ut häften av det ljus står angivet på ett traditionell lysrör.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.