Övriga lokaler

En industri består inte bara av produktions- och lagerlokaler. Personalmatsalar, kontor och omklädningsrum är andra typer av lokaler inom en industri där det också ställs krav på belysningen. Belysning som ska motsvara de krav som finns både för arbetsmiljö och energi.

Belysningskraven för kontor skiljer sig åt beroende på vilken arbetsuppgift som sker på kontoret. Exempelvis ställs det högre krav på en arbetsplats där man arbetar med CAD och ritningar än där man arbetar med andra typer av datorarbete.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.