Belysning för gjuterier

Vi berättar hur många lux (hur mycket ljus) du behöver i ett gjuteri.

Gjuterier är en ganska grov typ av verksamhet. Därav är kraven på belysning lite lägre än inom andra industrier.

Stor del av verksamheten kräver endast 200 lux, jämnhet 0,4 och bländning på 25. Det lägre kravet på jämnhet gör att man inte behöver placera armaturerna lika tätt. Här finns det möjlighet att använda färre armaturer, men med en mer effektiv ljusdistribution. Äldre armaturer har ofta en avsevärt sämre ljusspridning än ny modern industribelysning med LED-teknik.

Tänk på att det kan uppstå höga omgivningstemperaturer i vissa delar av ett gjuteri. Därför bör man välja en armatur anpassad för högre temperaturer.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.