Belysning för metallindustri

Metallindustri är ett ganska brett och varierande begrepp. Arbetsmomenten kan vara allt från grov bearbetning till finmekaniska precisionsarbeten. Därför kan det ställas olika krav inom lokalen, helt beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs på olika ytor.
Därför kan det många gånger vara en god idé att ha en bra allmänbelysning vilket underlättar om man ska planera om användandet av ytorna i framtiden.

Generellt sett kan man säga att desto grövre arbeten, ju lägre krav på ljuset.
Gränsen för vad som är grovt går vid 5 mm tjockt gods när det gäller plåtbearbetning.
Belysningskraven är 200 lux respektive 300 lux. Dock är skiljer sig kraven på bländning, UGR 25 respektive UGR 22.

För det mesta klarar man sig på 300 lux och i synnerhet som allmänbelysning. Är ytorna för de uppgifter som har högre belysningskrav inte så stora, räcker det oftast att förstärka ljuset på just dessa platser. Detta kan man göra med en väggmonterad armatur eller liknande. Ljuset i hela lokalen behöver alltså intre anpassas till en aktivitet som bara sker på en begränsad yta.

Vanliga arbetsuppgifter där kraven inte är högre än 300 lux är:

  • Sänksmide
  • Svetsning
  • Maskinbearbetning, grov och medel
  • Plåtbearbetning
  • Montering, grov och medel
  • Galvanisering

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.