Hur mycket ljus krävs ?

Hur mycket ljus behövs i en lokal ? Frågan är mer komplex än bara antalet lux. Här reder vi ut begreppen om lux, jämnhet och bländning.

Kraven på ljuset beror på vilka arbetsuppgifter som utförs i lokalen. Exempelvis ställs det högre krav på finmekaniskt arbete än på ett gjuteri.
Det är inte bara mängden ljus, mäts i lux, som det ställs krav på, utan också jämnheten och ljusets färgåtergivning samt bländtal.
Kraven för olika verksamheter hittar du i standarden SS-EN 12464-1.

Lux anger allt ljus som träffar en viss yta. Det innefattar alltså även det ljus som reflekteras från väggar, tak och golv – inte bara direkt från armaturen. Därför spelar utformningen av rummets ytor roll. Ljusa blanka ytor reflekterar mer ljus än matta mörka ytor.

När man mäter ljusets jämnhet anger man värdet i decimalform och beskriver förhållandet mellan medelvärde minimivärde. Ibland kompletterar man även med förhållandet mellan minimivärde och maxvärde. Ett totalt jämnt ljus ger värdet 1,0. Då är det samma belysningsstyrka i hela rummet. Beroende på verksamhetens art brukar kraven på jämnhet variera mellan 0,4 och 0,6.

Bländtalet (UGR) räknas utifrån olika positioner i rummet och kan egentligen inte anges för en enskild armatur. Detta beroende på att man får olika värden på olika mätpunkter. Däremot kan man för en armatur ange att ett UGR-värde aldrig överstiger en viss nivå utifrån en installation inom vissa givna mått.
Exempel: en LED-panel som installeras i ett rum på en höjd av 3 meter och mått som följer standard i övrigt, får vid beräkningar ett UGR-värde som aldrig överstiger 19. För den här LEDpanelen är det brukligt att ange ett UGR-värde på <19.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.