Ska jag byta ljuskälla eller armatur ?

Ny armatur eller bara byta ljuskälla ?Det finns fördelar och nackdelar med båda och vi förklarar det för dig.

Har du traditionella lysrör kan du byta ut dessa mot LED-lysrör.
Dock finns det en del fallgropar som du ska undvika.

Många LED-lysrör marknadsförs som en plug and play lösning. Detta stämmer inte helt då det beror på vilken typ av driftdon som finns i armaturen.

I äldre armaturer sitter det oftast en magnetisk ballast (reaktor) tillsammans med en kondensator.
Den här typen finns det en hel del LED-lysrör på marknaden som fungerar utmärkt. Däremot ska man vara uppmärksam på skicket på kondensatorn. Skulle denna vara dålig (ibland kan man se hur den läckt) bör du istället koppla förbi både ballast och kondensator då du annars riskerar få väldigt hög reaktiv effekt som gör att säkringen löser ut. Alternativet blir då att bygga om armaturen eller ersätta med en helt ny armatur.

I armaturer som har ett elektroniskt drivdon (även kallat HF-don) måste man kontrollera om röret är kompatibelt med donet. Den informationen ska tillverkaren/leverantören kunna tillhandahålla. En del LED-lysrör ger mindre ljusflöde med vissa HF-don än med andra. Även detta är uppgifter som tillverkaren kan upplysa om.

Ett tips är att kontrollera donen på mer än en armatur. Det är inte ovanligt att man bytt drivdon i en armatur under åren och är alltså inte samma i alla armaturer i en lokal.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.