Ny belysning kan vara en tung investering som inte alltid känns akut. En ny maskin kan ge ökad produktion och avkastning omgående medan ljus är något som bara ska finnas där.

Hårdare miljökrav har gjort att en av våra vanligaste ljuskällor – lysröret – fasas ut under hösten 2023. Det innebär också att många blir tvingade att planera för ett utbyte av belysning tidigare än man tänkt sig.

Genom att erbjuda finansiering i form av leasing behöver inte investeringen bli lika kännbar.
Det går ofta att anpassa månadskostnaden efter den besparing som görs.
I de flesta fall medför leasing ett oförändrat, eller förbättrat, kassaflöde.

Varför ska jag leasa ?

Genom att leasa din belysning fördelar du kostnaderna jämnt över tid och belastar inte balansräkningen. Företaget kan använda sitt kapital till annat som ger bättre avkastning.

Leasingavgiften är enkel att budgetera och dras som en driftskostnad i bokföringen.

Leasingavtalet löper normalt mellan 24 och 60 månader med ett förutbestämt restvärde.

Genom leasing av ny belysning  kommer besparingarna dig till nytta redan från första dagen utan att du gör någon investering.

Det finns flera aktörer på leasingmarknaden. Ibland kan belysningsleverantören ha samarbetsavtal med någon, men ibland kan det vara bra att låta en fristående tjänst jämföra olika leasgivare.

Låt oss ge dig 1.500 kr i månaden

Så här förbättrade plåtindustrin sin likviditet med ny belysning

En industri som arbetar med plåt, svetsning och bockning hade en äldre belysningsanläggning med lysrör. 

Eftersom lysrören kommer fasas ut och man dessutom var trött på blinkande lysrör som behövde bytas med jämna mellanrum valde man att titta på nya LED-armaturer. När man fick kalkylen blev man förvånad över att ny belysning hade så pass positiv inverkan på kassaflödet. Utan större ansträngning förbättrade man kassaflödet med 1.600 kronor per månad.

Förutsättningarna

  • Lokalyta: 900 kvadratmeter
  • Belysningsstyrka: 300 lux
  • Befintlig effekt: 11.600 W
  • Effekt, ny belysning: 2.700 W
  • Årlig drifttid: 4.000 timmar
  • Elpris: 1 kr / kWh

Årlig kostnad för den befintliga anläggningens energi var 46.400 kr. Utslaget per månad blir det 3.866 kr. Här har inte hänsyn tagits till ytterligare kostnader för underhåll som byte av ljuskällor.

Energikostnaden för den nya anläggningen är endast 900 kr per månad.
Leasingkostnaden ligger på 1.328 kr per månad.

Detta innebär en totalkostnad2.228 kr, alltså 1.638 kr mindre än för den befintliga belysningen.

Företaget valde en nyckelfärdig lösning med allt från projektering , installation och finansiering. Ett enkelt och friktionsfritt sätt för att sänka sina kostnader och förbättra kassaflödet.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.
När du installerar ny industribelysning från Mammuth – din belysningspartner, kan vi hjälpa till med finansieringen.

Lämna dina kontaktuppgifter eller ring oss på 046-2769505 så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.

producerad av Ennkabb AB