Finansiera ditt belysningsbyte

Ett utbyte av belysning kan vara en kapitalkrävande investering. Ofta vill man byta all belysning på en och samma gång när man har ett uppehåll i produktionen.

Dock kan man dela upp investeringen genom att leasa belysningen. Med ett leasingavtal som löper på en tid mellan 24 och 60 månader påverkas inte ditt kassaflöde vid installationstillfället.
Det månatliga leasingbeloppet redovisas som en driftskostnad och din balansräkning påverkas inte.

Beroende på hur stora besparingar du gör och hur stor installation som behövs kan du ofta leasingkostanden matchas så att du får en positiv effekt redan från första månaden.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan  så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.