Låt oss ge dig 1500 kr - i månaden

Så här förbättrade plåtindustrin sin likviditet med ny belysning

En industri som arbetar med plåt, svetsning och bockning hade en äldre belysningsanläggning med lysrör. 

Eftersom lysrören kommer fasas ut och man dessutom var trött på blinkande lysrör som behövde bytas med jämna mellanrum valde man att titta på nya LED-armaturer. När man fick kalkylen blev man förvånad över att ny belysning hade så pass positiv inverkan på kassaflödet. Utan större ansträngning förbättrade man kassaflödet med 1.600 kronor per månad.

Förutsättningarna

  • Lokalyta: 900 kvadratmeter
  • Belysningsstyrka: 300 lux
  • Befintlig effekt: 11.600 W
  • Effekt, ny belysning: 2.700 W
  • Årlig drifttid: 4.000 timmar
  • Elpris: 1 kr / kWh

Årlig kostnad för den befintliga anläggningens energi var 46.400 kr. Utslaget per månad blir det 3.866 kr. Här har inte hänsyn tagits till ytterligare kostnader för underhåll som byte av ljuskällor.

Energikostnaden för den nya anläggningen är endast 900 kr per månad.
Leasingkostnaden ligger på 1.328 kr per månad.

Detta innebär en totalkostnad2.228 kr, alltså 1.638 kr mindre än för den befintliga belysningen.

Företaget valde en nyckelfärdig lösning med allt från projektering , installation och finansiering. Ett enkelt och friktionsfritt sätt för att sänka sina kostnader och förbättra kassaflödet.